Wat is jouw slechtslaap signaal

Wat is jouw slechtslaap signaal?

Wanneer herken je een periode van slecht slapen, of onvoldoende slapen. Vaak is men zich niet bewust van de beroerde slaapkwaliteit. Ook overdag is dit soms moeilijk te herkennen, omdat je je vermoeidheid voor lief neemt. Toch kun je je trainen om bepaalde signalen van slecht slapen gewaar te worden.

Als je hier op let, zul je merken dat je op een bepaald moment van de dag net even wat vermoeider bent dan anders (bijvoorbeeld rond 14.00 uur) of dat je je werk minder makkelijk af krijgt, of dat je net wat geïrriteerder naar je omgeving reageert dan anders.

Iedereen heeft zijn eigen signalen waar die op kan letten en we vragen om hier tijdens de slaapsessies op te letten. Een aantal keer viel mij op dat met de evaluatie van de slaaptraining verandering in eetgedrag genoemd werd als signaal van slecht slapen. Men merkt bijvoorbeeld als eerste op dat het niet goed met ze gaat, met meer of minder eten, of zeer onregelmatig. Bijvoorbeeld eerst een tijd niet eten op de dag en dan ineens extreem veel.

Dus ondanks dat je zelf niet direct door hoeft te hebben dat je slecht slaapt, kun je door bepaalde signalen daar wel opmerkzaam voor zijn. Dan weet je ook beter wanneer je wat moet doen.

No comments yet.

Geef een reactie