Over ons

Berno van Laerhoven:                                               

COGNITIEF SLAAPVERBETERAAR

 • Staat sinds 2001 geregistreerd als GZ-psycholoog;
 • is als mede-oprichter/mede-eigenaar verbonden aan een grote psychologische groepspraktijk in Veghel;
 • is voorzitter van de zorggroep van vrijgevestigde psychologen PsyDirect;
 • specialiseerde zich in cognitieve gedragstherapie (een gestructureerde aanpak die wereldwijd wetenschappelijk is onderzocht en keer op keer naar voren komt als voorkeur bij het doorbreken van slapeloosheid);
 • bekwaamde zich vanaf 2008 in EMDR-traumabehandeling
 • constateerde dat veel cliënten daar spontaan beter van gingen slapen;
 • verdiepte zich op grond daarvan nader in het fenomeen slaap;
 • volgde diverse expertise-opleidingen, onder meer bij Slaapwaakcentrum Kempenhaege; 
 • rondde ook verschillende verdiepingsopleidingen met succes af;
 • houdt zich nauwgezet op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond toepassingen van onderzoek naar slapeloosheid;
 • combineert expertise als cognitief gedragstherapeut met slaap-expertise;
 • verzorgt sinds 2010 trainingen om beter te slapen;
 • heeft daartoe een eigen trainingsmethode ontwikkeld om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Hij weet uit eigen ervaring waar hij over praat:

 • maakte in 2013 financieel zorgelijke tijden mee;
 • kampte als gevolg daarvan met gebrek aan nachtrust;
 • ging nog slechter slapen nadat zorgverzekeraars hun eisen nog verder opschroefden;ondervond aan den lijve hoe de verschillende interventies werken die hij slechtslapers leerde;
 • moest zich een week lang stevig aanspreken om zijn kennis ook  op zichzelf van toepassing te verklaren
 • slaagde erin om daarna weer als wakker ondernemer aan de slag te gaan;
 • beseft terdege dat zijn eigen ervaring in geen verhouding staat tot de soms uiterst hardnekkige en langdurige slaapproblemen waarmee mensen zich tot hem wenden;
 • prijst zich gelukkig dat hij al de nodige mensen weer goed uitgeslapen op weg heeft geholpen;
 • is graag bereid om jou als cognitief slaapverbeteraar terzijde te staan;
 • reikt je hierbij alvast zijn e-boek aan:
  “Lekker slapen; inslapen en doorslapen in 7 stappen”.

Waarom ik goed slapen belangrijk vind:

Ik werk met een veelheid aan mensen, waaronder: ondernemers van middelbare leeftijd in een drukke en verantwoordelijke positie; ADHDers van 20 met slaapproblemen; vrouwen van rond de dertig die in de bloei van hun carrière zitten; maar ook vrouwen en mannen van oudere leeftijd die slecht slapen. Zij functioneren overdag slechter en zijn vermoeid. Ik geloof dat mensen met slaapproblemen veel meer uit hun leven kunnen halen. Met name dat zij hun potentie tot ontwikkeling kunnen brengen als zij beter slapen. Ik heb het zelf als ondernemer ervaren en ik weet dat ik mijn functionaliteit vele malen vergroot met beter slapen.

Uiteindelijk zijn goed slapende mensen veel productiever. Hiervoor is maximale inzet nodig en kan men zich niet permitteren om half werk te leveren door slecht slapen.

Waarom ik je met slaapproblemen kan helpen:

 • ik ben vanaf 1999 zelfstandige ondernemer als mede-eigenaar van een middelgrote praktijk met personeel.
 • ik heb lastige tijden gekend die mij uit mijn slaap hielden, deze met goed gevolg doorbroken;
 • ook ondersteun ik veel mensen met zorgen over lastige dilemma’s in het leven;
 • ik heb de vaardigheid om ingewikkelde problemen en veelheid aan informatie over slaap te versimpelen en tot hapklare brokken te vertalen;
 • slechtslapers kunnen deze praktische tools inzetten, waardoor het voor hun een stuk eenvoudiger wordt om actie te nemen om beter te slapen en dit in hun leven te implementeren;
 • daarnaast vind ik het belangrijk dat men de balans in het leven terugvindt.

Ik ben erg begaan met mensen die worstelen met slaapproblemen en daardoor niet kunnen doen wat zij willen. De machteloosheid van steeds weer die gebroken of verkortte nachtrust, daar ondersteun ik.

Ik wil slechtslapers beter leren slapen met een nieuw model, in plaats van medicatie te nemen. Medicatie was eerder “de” behandeling voor slaapproblemen, maar blijkt na jaren onderzoek niet effectief te zijn. Mijn nieuwe benadering verlicht niet alleen slaapproblemen, maar geeft ook nog een extra versnelling in de ontwikkeling van de persoon die slecht slaapt. Op deze wijze wil ik slechtslapers een extra boost geven. Ik zie resultaat als men beter slaapt. Overdag kan degene weer doen wat hij of zij belangrijk vindt in het leven. Van daaruit nemen zij duurzame besluiten, die in de lijn liggen met wat zij op de lange termijn echt willen. Daarbij brengen zij zichzelf naar een hoger plan. Mijn streven is om zoveel mogelijk “slechtslapers” met goed slapen, overdag weer te laten doen wat zij willen doen.

Ik help je graag met beter slapen, zodat je overdag weer kan doen wat je wil doen.

Zet nu je eerst stap om beter te slapen?

Download nu mijn e-book: “Lekker slapen; inslapen en doorslapen in 7 stappen”

Gabriela Sempertegui, MSc:

COGNITIEF SLAAPVERBETERAAR

Als ambitieuze vrouw die naar Nederland is geëmigreerd om haar carrière ambities in de Psychologie na te volgen, ken ik de drukte en stress die de drang en het talent om te presteren met zich mee kan brengen. Ook weet ik hoe moeilijk het soms is om de verwachtingen van de huidige maatschappij met mijn eigen wensen in goede balans te houden.

Het is meerdere keren uitdagend gebleken om het werken met cliënten en mijn promotieonderzoek te combineren. En tussendoor ook nog eens tijd vrijmaken voor familie, vrienden, huishouden, sporten, hobby’s, het doorwerken van nieuwe initiatieven en het volgen van ontwikkelingen in mijn vakgebied.

Wanneer ik in deze zoektocht naar balans mezelf heb overvraagd en teveel over mijn grenzen ben gegaan, zie ik het meteen terug in de kwaliteit en kwantiteit van mijn slaap. Lang in bed liggen zonder in slaap te kunnen vallen en vaak en te vroeg wakker worden, zijn me dan niet vreemd.

Hoewel ik me realiseer dat mijn slaapmoeilijkheden niet te vergelijken zijn met langdurige slapeloosheid, heb ik me vaak weer tot orde moeten roepen. Dan pas ik de verschillende technieken en adviezen om met slaapproblemen om te gaan toe om erger te voorkomen en weer mijn evenwicht te vinden. Wat ik cliënten leer tijdens ‘train je in slaap’, merk ik dat het echt helpt in mijn dagelijks leven.

Naast inspiratie en motivatie uit eigen ervaring te halen, heb ik me de afgelopen 9 jaar bekwaamt in het behandelen van slaap- en andere psychologische problemen. Ik ben een gecertificeerde GZ-psycholoog met kennis en vaardigheden in de cognitieve gedragstherapie, EMDR, Comet, mindfulness, systeem-therapie en client-centered therapie.

Ik heb vele studie-uren besteed, cursussen gevolgd en congressen bezocht over het diagnosticeren en behandelen van slaapstoornissen en ik houd de laatste ontwikkelingen over slaapproblemen nauwlettend in de gaten.